Algemene voorwaarden kleding.

Partijen

Ondernemer: Sonia Angulo couture, gevestigd in Rotterdam, ook aangeduid als ik.
Koper: een wederpartij die zowel particulier als zakelijk kan zijn, ook aangeduid als je/jij.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte en zijn van toepassing op het aanbod dat ik, ondernemer, daarin doe. Als jij, koper, de offerte accepteert, verklaar je je ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Prijzen en betaling

De offerte is geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig. Accepteren van de offerte kan op 3 manieren:

  1. Door de offerte te printen, te ondertekenen en aan mij terug te sturen/geven.
  2. Door de offerte online te accepteren.
  3. Door een mail aan mij te sturen waarin je schrijft dat je akkoord gaat met de offerte. Vermeld daarbij wel het nummer van de offerte.

Als je de offerte accepteert, stuur ik je een rekening voor de aanbetaling van 25% van het totale bedrag. De overige 75% betaal je bij aflevering of binnen 7 dagen daarna. Rekeningen mogen worden overgemaakt of contant betaald. Bij grote bedragen kunnen we in goed onderling overleg een andere betaalregeling afspreken en vastleggen.

Uitvoering van de overeenkomst

Nadat ik de aanbetaling heb ontvangen, begin ik aan de opdracht. We maken afspraken voor het opmeten van je maten, omtrent het kopen van de benodigde stof, voor het passen en voor het afleveren van je kledingstuk. Je mag van mij verwachten dat ik me aan deze afspraken houd. Als dat door overmacht niet lukt, zal ik zo snel mogelijk contact met je opnemen om nieuwe afspraken te maken. Als jij de afspraken niet kan laten doorgaan, hoor ik dat ook graag zo snel mogelijk.

Tijdens de pasafspraken kun je nog kleine veranderingen aangeven. Voor grote veranderingen zal ik een nieuwe offerte uitbrengen.

Als je na het accepteren van de offerte toch twijfelt over bv. de kleur of het model van je kledingstuk, dan moet je dit zo snel mogelijk met mij bespreken. Als je dit pas doet als het kledingstuk bijna af is, kan ik er weinig meer aan doen en zul je het kledingstuk toch moeten afnemen en betalen.

Afspraken vinden in principe plaats in mijn atelier in Rotterdam. In overleg kom ik ook op locatie, binnen een straal van 25 km vanaf mijn atelier. Voor afspraken op locatie breng ik kosten in rekening.

Levering

Het afleveren van je kledingstuk gebeurt in principe in mijn atelier in Rotterdam. Als je het ergens anders wil laten afleveren of bezorgen, maken we daar afspraken over en zal ik kosten in rekening brengen.

Eigendom

Patronen en schetsen blijven mijn eigendom. Voor kopieën breng ik kosten in rekening. Een gekochte kopie is alleen bedoeld voor eigen gebruik door de koper.
Het kledingstuk wordt pas je eigendom als je al je rekeningen hebt betaald. Het risico van verlies of beschadiging van het kledingstuk is echter al voor jou vanaf het moment van afleveren.

Garantie

Ik maak kleding die goed in elkaar zit en niet snel kapot gaat. De garantieperiode duurt 2 maanden en begint op de dag van afleveren. Als er binnen de garantieperiode iets is met je kledingstuk, bv. een naad die los laat, neem dan contact met me op. Bij normaal gebruik van je kledingstuk zal ik het gratis voor je herstellen.

De garantie vervalt als je het kledingstuk niet zorgvuldig hebt gebruikt of onderhouden. Als je zelf (of iemand anders) na het afleveren dingen hebt veranderd of geprobeerd te veranderen aan je kledingstuk, dan vervalt de garantie ook.

Ook na de garantieperiode kun je natuurlijk altijd bij me terecht met vragen of problemen. Ik zal dan eerst laten weten wat het herstel kost, voordat ik de reparatie doe.

Ontbinding en (voortijdige) beëindiging

Na het accepteren van de offerte mag je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. Als ik nog niet aan je kledingstuk ben begonnen, krijg je je aanbetaling volledig terug. Als ik al wel ben begonnen (vanaf het maat nemen), dan zal ik de gemaakte kosten in rekening brengen. Als er een deel van je aanbetaling over blijft, dan krijg je dat terug.

Besluit je ná die 14 dagen de overeenkomst te beëindigen en het kledingstuk niet af te nemen, dan stuur ik je een factuur voor de werkelijk gemaakte kosten.

Privé-gegevens

Je privé-gegevens worden alleen gebruikt om je sneller van dienst te zijn en je te informeren over de voortgang van je kledingstuk. Zie voor meer informatie mijn Privacybeleid (de link staat op mijn website, onderaan elke pagina).
Wil je op de hoogte blijven van nieuws, cursussen en andere activiteiten van Sonia Angulo couture, volg me dan op Instagram of Facebook.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Ik werk heel zorgvuldig en maak steeds duidelijke afspraken met je. Heb je toch klachten of zijn er dingen onduidelijk, bel of mail me dan. Ik vertrouw erop dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Als we het probleem in goed onderling overleg toch niet kunnen oplossen, dan zullen we het voorleggen aan een mediator in Rotterdam of omgeving, of in het uiterste geval aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter in Rotterdam.