Algemene voorwaarden workshops/naailessen.

Partijen

Ondernemer: Sonia Angulo couture, gevestigd in Rotterdam, ook aangeduid als ik.

Koper: een wederpartij die zowel particulier als zakelijk kan zijn, ook aangeduid als je/jij.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de workshops en naailessen die ik organiseer. Als je je inschrijft voor een workshop of voor naailessen, verklaar je je ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Prijzen en betaling

Nadat je je hebt ingeschreven voor een workshop/naailes, stuur ik je een rekening die binnen 2 weken betaald moet zijn. Betalen via online bankieren heeft de voorkeur. Pas na ontvangst van je betaling is je inschrijving definitief. Als betalen via online bankieren niet mogelijk is, neem dan contact op. We zoeken dan samen een passende oplossing.

Uitvoering van de overeenkomst

De workshops/naailessen vinden normaal gesproken plaats in mijn atelier. Heel soms is dit niet mogelijk (overmacht). Dan geef ik op afstand les via Whatsapp videobellen oid.

Tijdens de workshops/naailessen stel ik diverse gereedschappen en materialen ter beschikking. Ik verwacht dat je hier zorgvuldig mee omgaat.

Ik doe er alles aan om me aan onze afspraken te houden. Als ik de workshop/naailes, om welke reden dan ook, niet of gedeeltelijk kan laten doorgaan, dan zal ik je daar zo snel mogelijk over informeren. In dat geval krijg je het (resterende) cursusgeld terug.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop/naailes, dan zal ik dat met die persoon bespreken. Als de hinder voor de andere deelnemers blijft bestaan, dan zal ik de betreffende persoon weigeren bij volgende workshops of naailessen. Zij/hij krijgt het betaalde bedrag niet terug.

Ontbinding en (voortijdige) beëindiging

Workshops en XL naailessen: als je meer dan 2 weken van tevoren afzegt, krijg je het hele betaalde bedrag terug. Bij 1-2 weken van tevoren afzeggen, krijg je 50% van het inschrijfgeld terug. Als je minder dan 1 week voor de workshop afzegt, betaal ik je niets terug. Je kunt dan ook niet meedoen aan een andere workshop. Je mag wel iemand anders in jouw plaats sturen. Als je tijdens een meerdaagse workshop een les niet kunt bijwonen, dan vervalt deze. Je krijgt geen geld terug.

Naailes elke week: als je afzegt meer dan 2 weken voor een blok start, dan krijg je het hele inschrijfgeld terug. Bij 1-2 weken van tevoren afzeggen krijg je 50% van het inschrijfgeld terug. Als je minder dan 1 week voordat een blok start afzegt, betaal ik je niets terug. Je mag dan iemand anders in jouw plaats sturen.
Als je tijdens een blok een of meerdere lessen niet kunt bijwonen (bv. door ziekte, andere afspraken of file), krijg je geen geld terug. De gemiste lessen kunnen op afspraak ingehaald worden, als er tenminste ruimte is bij andere lesgroepen. Dit geldt voor maximaal 3 gemiste lessen (van de 11 in een blok).
Als je wil stoppen met de naailessen, geef dat dan minimaal 1 maand voor het begin van het volgende blok door.

Privé-gegevens
Je privé-gegevens worden alleen gebruikt om je sneller van dienst te zijn en je te informeren over de details van een workshop/naailes. Zie voor meer informatie mijn privacybeleid (de link staat op mijn website, onderaan elke pagina).

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, cursussen en andere activiteiten van Sonia Angulo couture, volg me dan op Instagram of Facebook.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Ik werk heel zorgvuldig en maak steeds duidelijke afspraken met je. Heb je toch klachten of zijn er dingen onduidelijk, bel of mail me dan. Ik vertrouw erop dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Als we het probleem in goed onderling overleg toch niet kunnen oplossen, dan zullen we het voorleggen aan een mediator in Rotterdam of omgeving, of in het uiterste geval aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter in Rotterdam.