Privacyverklaring Sonia Angulo couture.

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met jouw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). Ik vertel welke gegevens ik verwerk en waarom, hoe lang ik ze bewaar en hoe ik ze beveilig.

Laatst bijgewerkt op 23 juli 2020.

Sonia Angulo couture

Sonia Angulo couture is de handelsnaam van zelfstandig ondernemer Sonia Angulo. Sonia Angulo couture maakt maatkleding voor dames, geeft lessen en workshops over naaien, stof en kleding, en verzendt 1x/maand een nieuwsbrief.
Mijn volledige gegevens zijn:
Sonia Angulo/Sonia Angulo couture
Klaprooslaan 175, 3053 DM Rotterdam
tel. 06-29467611
mail: info@soniaangulocouture.nl
KvK 69729247

Doelen

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Ik gebruik de gegevens om mijn diensten aan je te leveren, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, je betaling af te handelen en voor het verzenden van mijn nieuwsbrief.

Sonia Angulo couture verwerkt (en bewaart) ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Deze persoonsgegevens verwerk ik via de website www.soniaangulocouture.nl:

Contactformulier
Bezoekers aan mijn website kunnen een reactie geven via een contactformulier. Ik verzamel dan de volgende gegevens: voornaam + achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, berichtgegevens.
Deze gegevens heb ik nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in mijn dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van Sonia Angulo couture of indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wil dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief
Ik gebruik Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven aan geïnteresseerden. Via de website kunt je je daarvoor aanmelden. Dan worden voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd.
Je gegevens worden bewaard in de database van Mailchimp totdat je je afmeldt. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een speciale link in de nieuwsbrief, waarna je automatisch wordt verwijderd uit het Mailchimp bestand. Ik houd geen aparte database bij voor de nieuwsbrief.

Het gebruik van cookies op de website
Sonia Angulo couture gebruikt geen analytische, functionele of tracking cookies. Geen eigen cookies en ook niet van derden.

Ter informatie: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kun je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie).

Deze persoonsgegevens verwerk ik offline:

Als je je inschrijft voor een les of workshop, verwerk ik de volgende gegevens: voor- en achternaam, volledig adres (straat, nummer, postcode, plaats), telefoonnummer, e-mailadres (als je geen mailadres hebt, is dat geen probleem).

Als je een kledingstuk bij mij bestelt, heb ik niet alleen de hierboven genoemde gegevens nodig, maar ook nog je lichaamsmaten (Deze meet ik zelf op. Als je deze maten niet wil geven, dan kan ik je helaas niet helpen). Soms maak ik foto’s van je lichaam zonder dat je gezicht daarop te zien is. Dit om je lichaamsbouw te kunnen analyseren tijdens het tekenen van een patroon. Deze foto’s gooi ik weg zodra het patroon klaar is.

Als je gebruik maakt van elektronisch bankieren, komt je bankrekeningnummer in mijn financiële administratie terecht.

Deze gegevens heb ik nodig om opdrachten uit te voeren en af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van Sonia Angulo couture en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst (7 jaar). De lijst met lichaamsmaten (zonder je naam erbij maar wel met je initialen) bewaar ik 2 jaar, voor het geval je een kledingstuk nogmaals wil bestellen. Zodra je al je rekeningen betaald hebt, gooi ik je adresgegevens weg.
Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wil dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in mijn financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sonia Angulo couture verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan de hieronder genoemde samenwerkingspartners. Ik verstrek uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst.
Met bedrijven die de gegevens van mijn klanten verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.
Mijn belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
Mailchimp (nieuwsbrievensysteem)
Moneybird (online boekhoudsysteem)
De Websitewinkel (websitebouwer)
Kauffman Belastingadvies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mijn klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen. Als je hiervoor een verzoek hebt, stuur dan een mail aan info@soniaangulocouture.nl met daarin de toelichting.

Beveiliging

Sonia Angulo couture neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soniaangulocouture.nl.

Klachten of vragen

Bij een eventuele klacht of vraag omtrent het gebruik van je persoonsgegevens, kun je terecht bij info@soniaangulocouture.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.